საკრებულოში წარმოდგენილი შესყიდვების ანგარიში

თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების ანგარიში

Share page