ტურისტული ინფო-ცენტრი

1. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ტურიზმის განვითარების განყოფილება
 


2. კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - DMO Visit Kakheti - კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის, საქართველოს ტურიზმის ერონული ადმინისტრაციისა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით შექმნილი ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია კახეთში ტურიზმის ეროვნული პოლიტიკის დანერგვის და მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ტურიზმის სექტორში ჩართული სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობის და კოორდინირების წახალისება.

ორგანიზაციის დამფუძნებლები არიან კახეთის რეგიონის (ახმეტა, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი, სიღნაღი, ყვარელი, ლაგოდეხი, საგარეჯო) მუნიციპალიტეტები.

 0350 23 21 31
 

Share page