სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის საზაფხულო საძოვარი, ვაკე გორი

Publish date: 22 March, 2017
End date: 31 March, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთის საზაფხულო საძოვარი, ვაკე გორი.

საწყისი ფასი: - 3 870 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 387 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 1 239 ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page