საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება შედის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების ფუნქციებია:

  • თელავის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის ორგანიზება საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სხვა ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებთან
  • ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციასთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობა;
  • ოფიციალური დელეგაციების მიღება, საგარეო ვიზიტების ორგანიზება;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი

 

ვალერი გრემელაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 599677722
✉ - valeri.gremelashvili@telavi.gov.ge

Share page