თელავში არქეოლოგიური სამუშაოები მიმდინარეობს

28 June, 2019

ქ. თელავში გასულ წელს ჩატარებული არქეოლოგიური დაზვერვითი სამუშაოების შედეგად გამოვლენილი დღემდე უცნობი არტე-ფაქტების შესწავლის მიზნით, მიმდინარე წელს განახლდა კვლევითი სამუშაოები.

გამოსაკვლევი ობიექტები მოინახულეს თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა - შოთა ნარეკლიშვილმა და მერის პირველმა მოადგილემ - დავით ბეგიაშვილმა.

ამ ეტაპზე, „დაბახნების“ ტერიტორიაზე აღმოჩენილია მართკუთხა კოშკებისა და გალავნის ფრაგმენტები, რაც საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ ქალაქის ქვედა ციხის კონტურები. ამ აღმოჩენებს ქალაქის ისტორიის უფრო ადრეულ პერიოდამდე მივყავართ.

ალბომი

Share page