თელავში არქეოლოგიური სამუშაოები მიმდინარეობს

28 ივნისი, 2019

ქ. თელავში გასულ წელს ჩატარებული არქეოლოგიური დაზვერვითი სამუშაოების შედეგად გამოვლენილი დღემდე უცნობი არტე-ფაქტების შესწავლის მიზნით, მიმდინარე წელს განახლდა კვლევითი სამუშაოები.

გამოსაკვლევი ობიექტები მოინახულეს თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა - შოთა ნარეკლიშვილმა და მერის პირველმა მოადგილემ - დავით ბეგიაშვილმა.

ამ ეტაპზე, „დაბახნების“ ტერიტორიაზე აღმოჩენილია მართკუთხა კოშკებისა და გალავნის ფრაგმენტები, რაც საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ ქალაქის ქვედა ციხის კონტურები. ამ აღმოჩენებს ქალაქის ისტორიის უფრო ადრეულ პერიოდამდე მივყავართ.

ალბომი

გააზიარე