15 მარტის ბიუროს სხდომა

15 მარტი, 2018

2018 წლის 15 მარტს გაიმართება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:


1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ.
გააზიარე