გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

4 სექტემბერი, 2018
2018 წლის 4 სექტემბერს შედგა თელავის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მორიგი სხდომა, რომელზეც დამტკიცებულ იქნა საბჭოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა, ასევე დაისვა საკითხი გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებაში ცვლილების განხორციელების შესახებ, კერძოდ, განისაზღვრა საბჭოს შემადგენლობიდან მდივნის თანამდებობა. აღნიშნული ცვლილების შეტანა მოხდება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.
ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე:

გააზიარე