გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

4 დეკემბერი, 2018
2018 წლის 4 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას თავმჯდომარეობდა გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე .
საბჭომ განიხილა თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი გენდერულ ჭრილში, რაც გულისხმობს გენდერული თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინებას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტში.

გააზიარე