კომისიების სხდომების გრაფიკი

22 ნოემბერი, 2018

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიმდინარეობს თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. პროექტი განსახილველად გადაცემული აქვს საკრებულოს ყველა კომისიას და ფრაქციას.

21 ნოემბერს 12 საათზე 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავს საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დადგეგმარების ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისია

22 ნოემბერს 12 საათზე 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისია

22 ნოემბერს 14 საათზე 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავს საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისია

23 ნოემბერს 12 საათზე 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

გააზიარე