მერიაში მოქმედი კომისიები

ინსპექტირების ჯგუფი

1
ბიოგრაფია

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილია ინსპექტირების ჯგუფი


ჯგუფის წევრები:

 1. თედო ხოსროშვილი - მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი - ინსპექტირების ჯგუფის თავმჯდომარე;
 2. თედო ნათალიშვილი - მერიის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი, ინსპექტირების ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს.
 3. გიორგი ნინიაშვილი - ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი -ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 4. ალექსანდრე კენკიშვილი - მერიის ინფრასტრუქტურის უმცროსი სპეციალისტი;
 5. ბესიკ ხუციშვილი - მერიის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი -  ჯგუფის წევრი;

 

დახურვა

სატენდერო კომისია

2
ბიოგრაფია

სატენდერო კომისიის შემადგენლობა:

 1. ნიკოლოზ მეტრეველი - მერის პირველი მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარე;
 2. ნათია ვაყელიშვილი - მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს;
 3. ზურაბ სახიაშვილი - მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი -კომისიის წევრი;
 4. ანა ფეიქრიშვილი - მერიის მერიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის წევრი;
 5. ნათია ღაღაშვილი - მერიის შესყიდვების განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
 6. დავით გულიაშვილი - მერიის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი;
 7. ლიკა ალადაშვილი - მერიის ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;

 

 

დახურვა

ეკონომიკურად გაჭირვებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის კომისია

3
ბიოგრაფია

„ეკონომიურად გაჭირვებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის კომისიის“ შემადგენლობაში შედიან:  

 1.  გიორგი ენუქიძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის თავმჯდომარე;
 2. ეკატერინე მიქელაძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი - თავმჯდომარის
  მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს;
 3. ნათია იმერლიშვილი - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი; 
 4. თამარ სიდამონიძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი; 
 5. ანა ფეიქრიშვილი - იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი;
 6. მალხაზ ყურბანოვი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი;
 7. თამარ რეხვიაშვილი - ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

 

დახურვა

მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისია

4
ბიოგრაფია

მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის შემადგენლობა:

 1.  მალხაზი ბაღუაშვილი  -მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი  - კომისიის თავმჯდომარე
 2. გიორგი სოსებაშვილი - მერიის იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მ/შ , კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს;
 3. ზურაბ პაპაშვილი - მერიის იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი;
 4. ბესიკ ხუციშვილი - მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლტა დაცვის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი -კომისიის წევრი;
 5. თამაზ ხვთისიაშვილი - მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი;

     

   დახურვა

   მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების კომისია

   5
   ბიოგრაფია

    

   ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭებისა და შეწყვეტის საკითხის განხილვის კომისიის,, შემადგენლობა: 

     1. გიგა მამუკელაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;

     2. ნინო ჩურხაული - მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

     3. ბერდია არაბული - მერის წარმომადგენელი თეთრიწყლების ადმინისტრაციულ ერთეულში - საბჭოს წევრი;

     4. ამირი ბიწკინაშვილი - მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის        წევრი;

     5.  ეკა გიორგაძე - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - საბჭოს წევრი და მდივანი;

    

   დახურვა

   საქართველოს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გამწვევი კომისია

   6
   ბიოგრაფია

   საქართველოს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის შემადგენლობა:

   1. ლევან ანდრიაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერი - კომისიის თავმჯდომარე;
   2. გიორგი ხატიაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
   3. თამარი გენგაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - კომისიის მდივანი.
   4. გიორგი ჭელიძე - შ.ს.ს თელავის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
   5. ალექსი დათიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონალური მთავარი სამმართველოს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი- კომისიის წევრი;


    

   დახურვა

   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისი

   7
   ბიოგრაფია

   თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან არსებული პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის შემადგენლობა: 

   1. ნიკოლოზ მეტრეველი - მერის პირველი მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარე;
   2. თამარ ზაზანაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც კომისიის თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს;
   3. ელენე ფროდეული - მერიის იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
   4. თამარ ხატიაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - კომისიის წევრი;
   5. ოთარ ესიტაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - კომისიის წევრი.


    

    

   დახურვა

   ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ქირის თანხით  დაფინანსების კომისია

   8
   ბიოგრაფია

   ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ქირის თანხით  დაფინანსების კომისიის შემადგენლობაში შედიან: 

    1. გიორგი ენუქიძე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი -კომისიის თავმჯდომარე;

    2. ქეთევან ქურდოვანიძე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი                  სპეციალისტი  -   კომისიის წევრი და მდივანი;

    3.გოგა მთვარელიშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი;     

    დახურვა

    საკონკურსო კომისია

    9
    ბიოგრაფია

    ,,პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დაკავების მიზნით კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფის კომისიის,, შემადგენლობაში შედიან: 

    1. თამარ ზაზანაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - საკონკურსო კომისიის ხელმძღვანელი;

     

    დახურვა

    საფრთხის შემცველი ხეების შემსწავლელი კომისია

    10
    ბიოგრაფია

    „თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული, გამხმარი, ფაუტი, გადასაბელი და შენობა-ნაგებობებისთვის საფრთხის შემცველი ხეების შემსწავლელი კომისიის,, შემადგენლობა: 

     

    1. გიორგი სოსებაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მ/შ - კომისიის თავმჯდომარე;

    2ბესიკ ბუცხრიკიძე - მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი - წევრი;

    3. მედიკო კეკელია - მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი - წევრი.

    დახურვა

    სამშენებლო/სანებართვო პირობებით განსაზღვრული მშენებლობის ცალკეული ეტაპების შემოწმებაზე უფლებამოსილი კომისიის შექმნის შესახებ

    11
    ბიოგრაფია

    სამშენებლო/სანებართვო პირობებით განსაზღვრული მშენებლობის ცალკეული ეტაპების შემოწმებაზე უფლებამოსილი კომისიის შექმნის შესახებ

     

    1. გიორგი სოსებაშვილი - მერიის იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მ/შ - კომისიის თავმჯდომარე;


    2. მალხაზი ბაღუაშვილი - მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს;

    3.  ზურაბ პაპაშვილი - მერიის იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი;


    4. გიორგი წიქარაძე - მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

    დახურვა