საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

21 April, 2022

თელავის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ბიურომ წარმომადგენლობითი ორგანოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი დაამტკიცა. 

გააზიარე