საკრებულოს სხდომა 05 დეკემბერი [Video]

8 დეკემბერი, 2022

05 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 32 დეპუტატი ესწრებოდა.


საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #21 - 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 13 ;
გააზიარე