საკრებულოს სხდომა 06 დეკემბერი [Video]

7 დეკემბერი, 2023

06 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 28 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #21 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #63 - საპროექტო წინადადნებების მოწონება
3) განკარგულება #64 - საკრებულოს წევრების ხარჯების დებულებაზე ად. წარმოებისდაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 13;
გააზიარე