საკრებულოს სხდომა 14 დეკემბერი [Video]

15 დეკემბერი, 2022

05 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 26 დეპუტატი ესწრებოდა.


საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება N61 - საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 14 ;
გააზიარე