საკრებულოს სხდომა 18 იანვარი [Video]

18 იანვარი, 2022

18 იანვარს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 37 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #1 - 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #2 - ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
3) განკარგულება #1 - 2022 წლის საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ
4) განკარგულება #2 -2021-2022 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ ცვლილება
5) განკარგულება #3 - მიწის ზონირებისა და ნორმატიული ფასის განსაზღვრის წესზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1 ;
გააზიარე