საკრებულოს სხდომა 25 იანვარი [Video]

31 იანვარი, 2023

25 იანვარს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 31 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #01 - 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება
2) დადგენილება #02 - მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრა
3) დადგენილება #03 - მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცება
4) დადგენილება #04 - საკრებულოს საშტატო ნუსხდის დამტკიცება
5) განკარგულება #01 - ქონების დროებით გადაცემა "საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია"
6) განკარგულება #02 - სახელმწიფოსთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების გადაცემაზე უარის თქმის შესახებ
7) განკარგულება #03 -პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ
8) განკარგულება #04 - 2023 წელს კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამები
9) განკარგულება #05 - 2023 წელს სპორტულ - ახალგაზრდული პროგრამები
10) განკარგულება #06 - ად. წარმოება მგზავრობის ტარიფთან დაკავშირებით
11) განკარგულება #07 - ად. წარმოება 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 01;
გააზიარე