საკრებულოს სხდომა 26 ივნისი [Video]

4 ივლისი, 2023

26 ივნისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 30 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #12 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #13 - მერიის კულტურის დებულებაში ცვლილება
3) დადგენილება #14 - მგზავრობის მარშუტების ცვლილება
4) განკარგულება #30 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება"
5) განკარგულება #31 - კულტურულ პროგრამაში ცვლილება
6) განკარგულება #32 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში ცვლილება
7) განკარგულება #33 - უძრავი ქონების გადაცემა
8) განკარგულება #34 - ად. წარმოების დაწყება მერიის საშტატოში ცვლილებაზე
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 07;
გააზიარე