საკრებულოს სხდომა 27 მარტი [Video]

27 მარტი, 2024

27 მარტს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 32 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #06 - 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #07 - მარშუტებზე ცვლილება
3) დადგენილება #08 - მგზავრობის საფასურში ცვლილება
4) განკარგულება #17 - 2024 წლის ბიუჯეტზე ად. წარმოების დაწყება
5) განკარგულება #18 -2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება
6) განკარგულება #19 - მარშუტების განსაზღვრაზე ად. წარმოების დაწყება
7) განკარგულება #20 - სახელმწიფოსთვის ქონების გადაცემა
8) განკარგულება #21 - ა(ა)იპ „თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრისთვის“ უზუფრუქტით გადაცემა
9) განკარგულება #22 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 03 ;
გააზიარე