საკრებულოს სხდომა 27 ოქტომბერი [Video]

4 ნოემბერი, 2022

27 ოქტომბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 31 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #19 - 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #52 - კულტურულ პროგრამებში ცვლილება
3) განკარგულება #53 - სპორტულ პროგრამებში ცვლილება
4) განკარგულება #54 - 2022 წლის ბიჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 11 ;
გააზიარე