საკრებულოს სხდომა 28 დეკემბერი [Video]

11 იანვარი, 2023

28 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 34 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #22 - 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება
2) დადგენილება #23 - სოციალურ პროგრამებში ცვლილება ცვლილება
3) განკარგულება #62 - ქონების სახელმწიფოსათვის გადაცემა
4) განკარგულება #63 - გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ
5) განკარგულება #64 - ქონების დროებით გადაცემა "მოვუსმინოთ სამყაროსთვის"
6) განკარგულება #65 - "საქართველოს ფოსტისთვის" იჯარის გადაცემა
7) განკარგულება #66 -"სილქნეტისთვის" თანხმობა
8) განკარგულება #67 - შრომითი ხელშეკრულების ზღვრული ოდენობის განსაზღვრა
9) განკარგულება #68 - ზონირებისა და ნორმატიული ფასის დადგენაზე ად. წარმოება
10) განკარგულება #69 - მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილებაზე ად. წარმოება
11) განკარგულება #70 - საკრებულოს საშტატოს დამტკიცებაზე ად. წარმოება
12) განკარგულება #71 - საკრებულოს რეგლამენტზე ად. წარმოება
13) განკარგულება #72 - "საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისათვის " ქონების დროებით გადაცემა
14) განკარგულება #73 - ნარჩენების მართვის გეგმაში ცვლილება
15) განკარგულება #74 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 15;
გააზიარე