საკრებულოს სხდომა 28 იანვარი [Video]

1 თებერვალი, 2022

28 იანვარს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 33 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #3 - სოციალური პროგრამები
2) განკარგულება #4 - 2022 წლის ბიუჯეტის ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
3) განკარგულება #5 - ძეგლთა დაცვის პროგრამა
4) განკარგულება #6 - ნუნუ სუმბაძისათვის დროებით ქონების გაცემაზე თანხმობა
5) განკარგულება #7 -შ.პ.ს. „საფეხბურთო კლუბი თელავი“-სთვის ქონების დროებით გადაცემაზე თანხმობა
6) განკარგულება #8 - 2022 წლის კულტურულსაგანმანათლებლო პროგრამები
7) განკარგულება #9 -სპორტულ - ახალგაზრდული პროგრამები
8) განკარგულება #10 -საკრებულოს ქონების კომისიის დებულების ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 2;
გააზიარე