საკრებულოს სხდომა 28 მარტი [Video]

4 April, 2023

28 მარტს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 35 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #06 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #07 - საკრებულოს რეგლამენტი"
3) განკარგულება #13 - 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
4) განკარგულება #14 -2023 წლის ბიუჯეტში ცლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
5) განკარგულება #15 - 2023 წლის ძეგლთა დაცვის პროგრამა
6) განკარგულება #16 - საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცება
7) განკარგულება #17 - საპროექტო წინადადებების მოწონება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 03;
გააზიარე