საკრებულოს სხდომა 28აპრილი [Video]

1 May, 2023

28 აპრილს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 32 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #09 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #18 -2023 წლის ბიუჯეტის ცვლილებაზე ად. წარმოებისდაწყება"
3) განკარგულება #19 - მშენებლობის ნებართვაში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
4) განკარგულება #20 -მგზავრობის ტარიფისათვის ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
5) განკარგულება #21 - სოფ. თეთრიწყლების სკოლისთვის სახელის მინიჭებაზე თანხმობა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 05;
გააზიარე