საკრებულოს სხდომა 29 იანვარი [Video]

29 იანვარი, 2024

29 იანვარს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 30 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #01 - 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #01 - 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოებისდაწყება
3) განკარგულება #02 - საპროექტო წინადადნებების მოწონება
4) განკარგულება #03 - 2024 წლის ძეგლთა დაცვის პროგრამების დამტკიცება
5) განკარგულება #04 - 2024 წლის კულტურის პროგრამების დამტკიცება
6) განკარგულება #05 - 2024 წლის სპორტული პროგრამების დამტკიცება
7) განკარგულება #06 - ზონირებაზე ად. წარმოებისდაწყება
8) განკარგულება #07 - მერიის სარგოში ცვლილებაზე ად. წარმოებისდაწყება
9) განკარგულება #08 - მწვანე ნარგავების დებულებაზე ად. წარმოებისდაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 01;
გააზიარე