საკრებულოს სხდომა 29 მაისი

4 ივნისი, 2024

29 მაისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 22 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #10 - 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #28 - 2024 წლის ბიუჯეტზე ად. წარმოების დაწყება
3) განკარგულება #29 - ქონების გადაცემაზე თანხმობა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 05 ;
გააზიარე