საკრებულოს სხდომა 29 მაისი [Video]

2 ივნისი, 2023

29 მაისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 33 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #10 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #11 - მშენებლობის ნებართვის შეჩერებაზე ცვლილება
3) განკარგულება #22 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება"
4) განკარგულება #23 - კულტურულ პროგრამაში ცვლილება
5) განკარგულება #24 -მერიის კულტურის სამსახური დებულებაზე ად. წარმოების დაწყება
6) განკარგულება #25 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში ცვლილება
7) განკარგულება #26 - საპროექტო იდეების მოწონების შესახებ
8) განკარგულება #27 -პრივატიზების ნუსხაში ცვლილება
9) განკარგულება #28 - მდგრადი განვითარების მიზნების თელავის მუნიციპალური დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ
10) განკარგულება #29 -თემატური მოკვლევის ჯგუფის შექმნის შესახებ
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 06;
გააზიარე