საკრებულოს სხდომა 29 მარტი [Video]

30 მარტი, 2022

29 მარტს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 34 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #7 - იურიდიული კომისიის დებულების დამტკიცება
2) განკარგულება #15 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
3) განკარგულება #16 - 2021 წლის ბიუჯეტი შესრულების ანგარიში
4) განკარგულება #17 - ავტობუსით მგზავრობის ტარიფის დადგენის შესახებ ად. წარმოების დაწყება
5) განკარგულება #18 -საფინანსო კომისიის დებულებაზე ად. წარმოების დაწყება
6) განკარგულება #19 - სამგზავრო მარშუტების დადგენის შესახებ ად. წარმოების დაწყება
7) განკარგულება #20 -სამართალდარღვევის წესზე ად. წარმოების დაწყება
8) განკარგულება #21 -2022 წლის ბიუჯეტის ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 4;
გააზიარე