საკრებულოს სხდომა 29 სექტემბერი [Video]

4 ოქტომბერი, 2022

29 სექტემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 30 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #18 - ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი
2) განკარგულება #50 - 2022 წლის ბიჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოება
3) განკარგულება #51 -რეგლამენტზე ად. წარმოების ვადის გაგრძელება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 10 ;
გააზიარე