საკრებულოს სხდომა 30 მარტი [Video]

4 April, 2023

30 მარტს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 32 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #08 - მშენებლობის შეჩერების შესახებ
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 04;
გააზიარე