საკრებულოს სხდომა 30 ნოემბერი [Video]

5 დეკემბერი, 2022

30 ნოემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 35 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #20 - 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #55 - კვოტების განსაზღვრა
3) განკარგულება #56 - 2023 წლის ბიუჯეტზე ად. წარმოების დაწყება
4) განკარგულება #57 - სოციალურ პროგრამების ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
5) განკარგულება #58 - სახელმწიფოსთვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა
6) განკარგულება #59 -ნათია წიგნაძისთვის ქონების გადაცემაზე თანხმობა
7) განკარგულება #60 - ლევან კოჭლოშვილის არჩევა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 12 ;
გააზიარე