საკრებულოს სხდომა 31 აგვისტო [Video]

1 სექტემბერი, 2022

31 აგვისტოს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 36 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #16 - 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #17 - მგზავრობის ტარიფის შესახებ ცვლილება
3) განკარგულება #47 - კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილება
4) განკარგულება #48 -სახელმწიფოსათვის ქონების გადაცემა
5) განკარგულება #49 -საკრებულოს რეგლამენტზე ად. წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 9 ;
გააზიარე