საკრებულოს სხდომა 31 მაისი [Video]

31 May, 2022

31 მაისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 32 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #10 - მარშუტების დამტკიცების შესახებ
2) დადგენილება #11 - მგზავრობის ტარიფის დადგენის შესახებ
3) დადგენილება #12 - სამართალდარღვევის წესის დამტკიცება
4) განკარგულება #30 - ლევან ახალმოსულიშვილისათვის ქონების იჯარით გადაცემაზე თანხმობა
5) განკარგულება #31 -ად. წარმოების დაწყება 2022 წლის ბიუჯეტის ცვლილებაზე
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 6;
გააზიარე