სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისია

კომისიის წევრები

 • ლევან ბერძენაშვილი - თავმჯდომარე
 • თინათინ ხანჯალიაშვილი - წევრი
 • ზურაბ ლილუაშვილი - წევრი
 • ალექსანდრე შათირიშვილი - წევრი
 • მიხეილ დაღუნდარიძე - წევრი
 • მარიამ ლილუაშვილი - წევრი
 • გივი ლაფაური - წევრი
 • ბაადურ გულიაშვილი - წევრი
 • იმედა კევლიშვილი - წევრი
 • გიგი გიგიტელაშვილი - წევრი
 • ზვიად ხანჯალიაშვილი - წევრი
 • რუსუდან იმერლიშვილი - წევრი


კომისიის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

გააზიარე