სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისია

კომისიის წევრები


 • ლევან კოჭლოშვილი - თავმჯდომარე
 • უჩა ჭოტიაშვილი - წევრი
 • დავით ღაღანიძე - წევრი
 • ზურაბ მოსახლიშვილი - წევრი
 • ზურაბ მუსაევი - წევრი
 • ზაზა ტატულიშვილი - წევრი
 • გიორგი ქართლელიშვილი - წევრი
 • ივანე კირვალიძე - წევრი
 • ნიკოლოზ მაისურაძე - წევრი
 • მამუკა ბურდიაშვილი - წევრი
 • ბაადურ რევაზიშვილი - წევრი
 • გელა ჭვრიტიძე - წევრი
 • რამაზ ჩეკურიშვილი - წევრი
 • ზაქარია გრიშიკაშვილი - წევრი
 • ეთერ გურგენაშვილი - წევრი


კომისიის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში
გააზიარე