თელავის ცენტრალურ მოედანზე მრავალწლიანი ნარგავები დაირგა

1 May, 2023

თელავის ცენტრალურ მოედანზე გამწავანების სამუშაოები მიმდინარეობს.

მოედანზე არსებულ მწვანე ზოლში მრავალწლიანი ნარგავები დაირგა.

 

 

გააზიარე