გამოკითხვა: თელავის მუნიციპალიტეტის ახალი ვებგვერდის შეფასება

16 August, 2016

თელავის მერიას ახალი ვებ-გვერდი აქვს, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდას და თვითმმართველობის საქმიანობაში საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველყოფას.

20 მონაწილე
გააზიარე
გამოკითხვა დასრულებულია: 30 December, 2016
კითხვა #1
მოგწონთ თუ არა ახალი ვებგვერდი
85%
85%
10%
10%
5%
5%
კითხვა #2
რომელ მოდულს ანიჭებთ უპირატესობას
60%
60%
10%
10%
25%
25%
5%
5%
კითხვა #3
რა სახის ინფორმაციია თქვენთვის მნიშვნელოვანი?
70%
70%
15%
15%
15%
15%
0%
0%