თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ჰუმანიტარულ აქციაში მონაწილეობს

30 სექტემბერი, 2019

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ჰუმანიტარული აქცია მიმდინარეობს. სისხლის გადასხმის საქალაქო სამსახურს სისხლს მერიის თანამშრომლები აბარებენ.

ჰუმანიტარულ აქციაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია.
აქცია რამდენიმე საათს გაგრძელდება.

გააზიარე