თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დგომის და საგზაო ნიშნების განთავსებისათვის ადგილების განმსაზღვრელი დროებითი სამუშაო ჯგუფი

ბიოგრაფია
ჯგუფის წევრები:
დავით ღაღანიძე - თავმჯდომარე
გიგა ორკოდაშვილი -მოადგილე
ტიტე დარეჯანიშვილი - ჯგუფის წევრი
გიორგი ქიზიყელაშვილი - ჯგუფის წევრი
გიორგი ჩაბრაშვილი - ჯგუფის წევრი
არჩილ თვალიაშვილი - ჯგუფის წევრი
გოჩა წაწალაშვილი - ჯგუფის წევრი
ზურაბ ნაცარაშვილი - ჯგუფის წევრი

განკარგულება N16
განკარგულება N37
დახურვა