თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დგომის და საგზაო ნიშნების განთავსებისათვის ადგილების განმსაზღვრელი დროებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ჯგუფის წევრები:
დავით ღაღანიძე - თავმჯდომარე
არჩილ თხლაშიძე -ჯჰუფის წევრი
გიორგი ჩაბრაშვილი - ჯგუფის წევრი
არჩილ თვალიაშვილი - ჯგუფის წევრი
ალექსი ძულიაშვილი - ჯგუფის წევრი
ზურაბ ლილუაშვილი - ჯგუფის წევრი
გოჩა წაწალაშვილი - ჯგუფის წევრი
იოსებ პარწიკანაშვილი - ჯგუფის წევრი

განკარგულება N73
ოქმი N1
ოქმი N2
გააზიარე