თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ფუნქციონირებს 2009 წლიდან.

მოსამზადებელ ჯგუფებში მოსწავლეთა მიღება იწყება 6-7 წლის ასაკიდან. ჯქუფის დაკომპლექტება ხდება სექტემბერ-ოქტომბერში.

მოსამზადებელი ეტაპის გავლის შემდეგ, მოსწავლეები ირიცხებიან ანსამბლში.

ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, შექმნილია ორი ანსამბლი:

1. ბავშვთა ანსამბლი (12-დან 15 წლის ჩათვლით) ;

2. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ანსამბლი (16 წლიდან ზევით ).

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თელავი, ერეკლე მეორის გამზირი 5

 ☎ 0(350)272136

 

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის დირექტორი

ანზორ სულხანიშვილი

✆ 599793916

✉ martvesama@yahoo.com

გააზიარე