ანონსები

10 ოქტომბერი 2023

სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა

2023 წლის 17 ოქტომბერს, 15 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა ჩატარდება. 

21 სექტემბერი 2023

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 28 სექტემბერის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ წარმომადგენლობითი ორგანოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტი განსაზღვრა. საკრებულოს წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 7 საკითხზე იმსჯელებენ.

14 სექტემბერი 2023

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2023 წლის 21 სექტემბერს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა ჩატარდება. ბიურო საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრაზე იმსჯელებს. 

 

12 სექტემბერი 2023

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

2023 წლის 19 სექტემბერს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა ჩატარდება. 

22 აგვისტო 2023

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29 აგვისტოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ წარმომადგენლობითი ორგანოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტი განსაზღვრა.

11 აგვისტო 2023

საფინანსო-საბიუჯეტო და სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა

2023 წლის 18 აგვისტოს, 14 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საფინანსო-საბიუჯეტო და სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიების გაერთიან

11 აგვისტო 2023

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა და სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა

2023 წლის 18 აგვისტოს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა და სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიების გ

08 აგვისტო 2023

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა

2023 წლის 15 აგვისტოს, 13 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა ჩატარდებ