ანონსები

11 აგვისტო 2023

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა და სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა

2023 წლის 18 აგვისტოს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა და სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიების გ

08 აგვისტო 2023

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა

2023 წლის 15 აგვისტოს, 13 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა ჩატარდებ

11 ივლისი 2023

სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა

2023 წლის 18 ივლისს, 13 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა ჩატარდება.

11 ივლისი 2023

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

2023 წლის 18 ივლისს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა ჩატარდება. 

12 ივნისი 2023

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

2023 წლის 19 ივნისს, 11 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა ჩატარდება.