ანონსები

05 April 2024

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2024 წლის 12 აპრილს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა ჩატარდება. ბიურო სამართლებრივი აქტების პროექტებს კომისიებს განსახილველად გადასცემს. 

20 მარტი 2024

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 27 მარტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტი

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ წარმომადგენლობითი ორგანოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტი განსაზღვრა. 

13 მარტი 2024

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2024 წლის 20 მარტს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა ჩატარდება. ბიურო განსაზღვრავს საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტს. 

12 მარტი 2024

სამი კომისიის გაერთიანებული სხდომა

2024 წლის 19 მარტს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების, სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ

11 მარტი 2024

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

2024 წლის 18 მარტს, 14 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა ჩატარდება.

22 თებერვალი 2024

ბიუროს სხდომა

2024 წლის 22 თებერვალს 12.00 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართება. სხდომაზე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგს დაამტკიცებენ.

22 თებერვალი 2024

საკრებულოს 2024 წლის 29 თებერვლის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტი

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ წარმომადგენლობითი ორგანოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგის პროექტი განსაზღვრა. საკრებულოს წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 12 საკითხს განიხილავენ.