საკრებულოს სხდომა 26 ივლისი [Video]

31 ივლისი, 2023

26 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 33 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #15 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #16 - მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილება
3) განკარგულება #35 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება"
4) განკარგულება #36 - ქონების დროებით გადაცემა ზურაბ ტერტერაშვილისთვის
5) განკარგულება #37 - ქონების დროებით გადაცემა ალექსი ღარიბაშვილისთის
6) განკარგულება #38 - ანი ნერსეზაშვილისთვის სააუქციონე პირობის ვადის გაგრძელება
7) განკარგულება #39 - ქონების სახელმწიფოსათვის გადაცემა
8) განკარგულება #40 - ად. წარმოების დაწყება საპატიო წოდების შესახებ
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 08;
გააზიარე