საკრებულოს სხდომა 28 აპრილი [Video]

3 May, 2022

28 აპრილს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 35 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #8 - 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #9 - საფინანსო კომისიის დებულების დამტკიცება
3) განკარგულება #22 - პრივატიზების ნუსხის დამტკიცება
4) განკარგულება #23 -გიორგი ოქროპირიძისათვის ქონების იჯარით გადაცემაზე თანხმობა
5) განკარგულება #24 -შპს. "საქართველოს ფოსტისათვის" ქონების იჯარით გადაცემაზე თანხმობა
6) განკარგულება #25 -შპს. "სასტუმრო თელავისათვის" ქონების დროებით გადაცემაზე თანხმობა
7) განკარგულება #26 - სამგზავრო მარშუტების დადგენის შესახებ ად. წარმოების ვადის გაგრძელება
8) განკარგულება #27 - ავტობუსით მგზავრობის ტარიფის დადგენის შესახებ ად. წარმოების ვადის გაგრძელება
9) განკარგულება #28 -სამართალდარღვევის წესზე ად. წარმოების ვვადის გაგრძელება
10) განკარგულება #29 -ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელება (ძაღლები, კატები)
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 5 ;
გააზიარე