კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

  • მუნიციპალიტეტის მასობრივი კულტურული ღონისძიებების წლიური გეგმების შემუშავება;
  • საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება;
  • კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინაცია და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობა;
  • სპორტული გამაჯანსაღებელი პროგრამების შემუშავება და შესრულება;
  • მუნიციპალიტეტის მასობრივი სპორტული ღონისძიებების წლიური გეგმების შემუშავება;
  • საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
  • სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;
  • შემოქმედებით ჯგუფების პოპულარიზაცია;
  • მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება.
სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი
 

მაია დათუნაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ -  551133888

✉ - maia.datunashvili@telavi.gov.ge

განათლება

09.1988 - 07.1993წწ -  თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი, მაგისტრი

სამუშაო გამოცდილება

12.2017 - 07.2020წწ - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის, კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის კულტურის და განათლების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
08.2014 - 11.2017წწ - თვითმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის, კულტურის, ძაგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი;
02.2013 - 08.2014წწ - ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების განყოფილების უფროსი;
09.2010 - 09.2011წწ. - ქ. თელავის ერეკლე მეფის სახელობის გიმნაზიის ლოჯისტი;
08.2004 - 08.2010წწ - ქ. თელავის N3 ბაგა-ბაღის მეთოდისტი;
09.1995 - 05.2003წწ - ქ. თელავის N2 საჯარო სკოლა-გიმნაზიის პედაგოგი.


კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის შემადგენლობაში შედის ორი განყოფილება:

 

სამსახურის განყოფილებები

 

კულტურისა და განათლების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

 

✆ -   

✉ - 

კულტურისა და განათლების განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი და 1 უმცროსი სპეციალისტი.

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ირაკლი ლაგაზიძე

✆ -  591 113 113

✉ -

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი და 1 უმცროსი სპეციალისტი

 

გააზიარე