ანონსები

10 მარტი 2022

სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა

2022 წლის 17 იანვარს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისია სხდომას ჩაატარებს.

09 მარტი 2022

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა

2022 წლის 16 მარტს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა ჩატარდება.

21 თებერვალი 2022

ბიუროს სხდომა

2022 წლის 21 თებერვალს  12.00 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართება. სხდომაზე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგს დაამტკიცებენ.