ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

მერი

შოთა ნარეკლიშვილი


საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ -  0 (350) 272300

✉ - Shota.Nareklishvili@Telavi.gov.ge

 

სამუშაო გამოცდილება

 

2017 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერი;
2014 - 2017წწ  - თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
2013 - 2017წწ  - შპს "საქართველოს ფოსტა", კახეთის რეგიონალური ფილიალის კოორდინატორი;
2010 - 2013წწ  - "ლიბერთი ბანკი", კახეთის რეგიონალური ფილიალის თანამშრომელი;
2008 - 2009წწ  -"სახალხო ბანკი",  - კახეთის რეგიონალური ფილიალის თანამშრომელი;
2007 - 2008წწ  - "ტაოპრივატ ბანკი" - საკრედიტო ექსპერტი;
2005 - 2006წწ. - "პროკრედიტ ბანკი" - საკრედიტო ექსპერტი;
2004 - 2005წწ. - სადაზღვევო კომპანია "ჯიპიაი ჰოლდინგი" - წარმომადგენელი კახეთში;
2003 - 2004წწ. - საქართველოს წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა - უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცერი.

 

გააზიარე