ცხელი ხაზი : 0(350) 273650 - ვებ-გვერდზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას დაქვემდებარებული იურიდიული პირები

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას დაქვემდებარებული იურიდიული პირები:

 • ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო;
 • ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი;
 • ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება;
 • ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება;
 • ა(ა)იპ თელავის საფეხბურთო სკოლა "თელავი";
 • ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება "თელავი";
 • ა(ა)იპ თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა;
 • ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი;
 • ა(ა)იპ თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი;
 • ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის N1 სამუსიკო სკოლა; 
 • ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების თელავის N2 სამუსიკო სკოლა;
 • ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა; 
 • ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა;
 • ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა;
 • ა(ა)იპ თეელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური; 
 • ა(ა)იპ თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი; 
 • ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი;
 • ა(ა)იპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა "თელავი";
 • შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური;
 • შპს თელავის მუნიციპალიტეტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ბიურო;
 • შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი.
გააზიარე